Direktoratet for byggkvalitet varsler: Kommunen kan stenge sending av søknad på e-post

Flere kommuner har nå valgt å stenge for sending av byggesøknader på e-post. Kommunene har hjemmel til å stenge for søknader på e-post etter forvaltningsloven § 15a og eForvaltningsforskriften § 3. Bestemmelsen slår fast at alle som henvender seg til et forvaltningsorgan kan bruke elektronisk kommunikasjon så lenge organet har lagt til rette for det. Søknadsløsninger som bruker Fellestjenester BYGG oppfyller disse hjemlene.

Når stadig flere kommuner gjør dette, vil det også ha innvirking på at flere tar i bruk digitale søknadsløsninger, skriver DiBK.

«Vi er glade for at kommunene ser verdien av digitale søknadsløsninger»

Eirik Foss Stene, Områdeleder for Byggesøknaden  

Dag Øyvind Lien

Salgssjef Eiendomsutvikling i Ambita.
Tel: 913 92 185
E-post: dol@ambita.com

Ta kontakt med oss
for mer informasjon

Kom i gang med Byggesøknaden