Oppstart

Det er kostnadsfritt å registrere bruker og komme i gang:

 • Opprette prosjekter
 • Søkefunksjoner
 • Tilgang til planinformasjon, reguleringsplaner og eiendomsregisteret
 • Situasjonskart
 • Deling med teammedlemmer
 • Klargjøring av søknader

Gratis

Nabovarsel

Inkluderer funksjonalitet som:

 • Søkefunksjoner
 • Tilgang til planinformasjon, reguleringsplaner og eiendomsregisteret
 • Situasjonskart
 • Deling med teammedlemmer
 • Klargjøring av søknader

150,-

eks mva /per nabo Makspris per nabovarsel 3450,-

Søknader

Innsending av søknader til stykkpris

 • Opprette prosjekter
 • Søkefunksjoner
 • Tilgang til planinformasjon, reguleringsplaner og eiendomsregisteret
 • Situasjonskart
 • Deling med teammedlemmer
 • Klargjøring av søknader

Kr 100,-/2000,-

eks mva /stk * kommunens gebyrer kommer i tillegg

Planvarsel

Varsel ved oppstart av plan

 • Opprette prosjekter
 • Søkefunksjoner
 • Tilgang til planinformasjon, reguleringsplaner og eiendomsregisteret
 • Situasjonskart
 • Deling med teammedlemmer
 • Klargjøring av søknader

Fra kr 3500,-

eks mva

Abonnement

Du kan inngå en abonnements-avtale på Byggesøknaden. Da får du en fastprisavtale med månedspris på utsending av nabovarsel og innsending av søknader. Kjøp av andre produkter kommer i tillegg.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og priser

Dag Øyvind Lien

dol@ambita.com

Petter Skotvold

psk@ambita.com

Etter avtale