Søknad om Arbeidstilsynets samtykke

Byggesøknaden utvider tilbudet for ansvarlig søker med søknad om Arbeidstilsynets samtykke.

Tiltakshaver må søke Arbeidstilsynet om samtykke for tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og som skal inneholde arbeidsplasser. Byggesøknaden har nå også denne søknadstypen integrert i løsningen for digital forsendelse direkte til Arbeidstilsynet.

Søknadsskjema for samtykke til Arbeidstilsynet er bygd opp etter samme mal som søknad om rammetillatelse og ett-trinnsøknad. Informasjon og alle vedlegg deles mellom skjema slik at du som ansvarlig søker sparer tid og kostnader ved å samle alle søknader i Byggesøknaden. Søknad til Arbeidstilsynet kan utarbeides samtidig med selve byggesøknaden og på denne måten sikrer du allerede på planstadiet at kravene om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø blir ivaretatt.