Endringssøknad

Trenger du å varsle kommunen om endringen av tiltak for gitt tillatelse? I Byggesøknaden kan du bruke endringssøknad til det.

Endringssøknad er en søknad om endring av gitt tillatelse i en ramme eller ettrinnssøknad. Endringer kan omfatte alt fra små detaljer til mer omfattende endringer som kan kreve ny kommunal saksbehandling.

Med Byggesøknaden kan du sende endringssøknad digitalt. Løsningen tar utgangspunkt i tidligere innsendt søknad, og du legger inn endringer i en eller flere deler av søknaden. Som hovedregel skal bare de områdene som skal endres sendes med søknaden. Valideringen i søknaden vil fortelle deg hvilke opplysninger som er nødvendige før innsending.

Dersom endringen påvirker naboer, må nytt nabovarsel sendes ut. Gjennomføringsplanen med eventuelle oppdateringer vil følge med endringssøknaden.

Et eksempel på endringssøknad i Byggesøknaden.no

Kom i gang med Byggesøknaden