Søknad om igangsettingstillatelse

Med Byggesøknaden kan du sende søknad om igangsettingstillatelse digitalt.

Ved søknad om rammetillatelse sendes søknader i to trinn til kommunen. Etter at rammetillatelsen er godkjent, må du som ansvarlig søker følge opp med søknad om igangsettingstillatelse. Igangsettingstillatelse må foreligge før tiltak kan påbegynnes. Du angir om du søker om igangsettingstillatelse på hele eller deler av tiltaket og om tiltaket berører eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser.

Valideringen i søknaden vil fortelle deg hvilke opplysninger som er nødvendige før innsending. Du har dermed full kontroll på kvalitet i skjema før de sendes til kommunen. Gjennomføringsplanen med eventuelle oppdateringer vil følge med innsendingen. Ansvarserklæringer som er signert og klare til å sendes inn, legges automatisk inn som vedlegg til søknaden.

Et eksempel på søknad om igangsettingstillatelse på Byggesøknaden.no

Trenger du en mer detaljert veiledning, gå til vår Ofte stilte spørsmål-siden.

Kom i gang med Byggesøknaden