Webinar: Digital byggesak fra A-Å

På dette webinaret presenterer vi byggesaksløsningen Byggesøknaden for nye og eksisterende brukere. Bli med og lær deg hvordan du kan digitalisere byggesaken.

Dato: 30. november 2021 kl 13:00-13:30
  • Planvarsling og Nabovarsling
  • Innsending av ulike søknadstyper, inkludert søknader uten ansvarsrett
  • Samhandling mot kommune og involverte parter via Altinn og BankID
  • Kommunikasjon med Arbeidstilsynet
  • NYHET! Ettersending av supplerende informasjon